Världens största LEGO-bil? Volvo XC90 i full skala

(english version below)

Vi presenterar vad som kan vara världens största LEGO-bil, nämligen en Volvo XC90 i naturlig storlek.

Bilen togs fram som ett gemensamt projekt mellan Volvo Cars North America och LEGO och den har stått uppställd på LEGOLAND i Kalifornien, USA i anslutning till den del där barn mellan 3 och 13 bl.a. får lära sig om trafiksäkerhet.

Fakta:

 • Konstruktion: 201 076 LEGO-bitar
 • Vikt: 1 329 kg
 • Plattform: ett riktigt Volvo XC90 chassi, hjul och däck
 • Volvo försåg LEGO med CAD ritningar på en riktig XC90
 • LEGOs konstruktörer konverterade CAD-ritningarna med hjälp av sitt patenterade LEGOizer mjukvara för att skapa ett underlag för byggnationen
 • Det tog tre veckor för ett arbetslag med tre LEGO konstruktörer att skapa en modell och ritningar i datorn
 • Ett arbetslag bestående av fem LEGO-Mästerbyggare bygde färdigt XC90 på 10 veckor
 • Bilen byggdes bit för bit med användande av standard LEGO-bitar. Inga andra komponenter användes med undantag för chassi, fälgar och däck

Kom och se den på Volvo Museum!

Is it the the biggest LEGO car in the world? A Volvo XC90 in natural size.

 

This Volvo XC90 is a full size replica of Volvo’s award winning SUV. Instead of glass and metal this one is buit up by LEGO modeling bricks. It was on display at LEGOLAND in Carlsbad,near San Diego in California and has now been brought to the Volvo Museum.

Facts

 • Construction: 201 076 LEGO bricks
 • Weight: 2 930 pounds / 1 329 kg
 • Platform: actual Volvo XC90 chassis, wheels and tires
 • Volvo provided CAD drawings of a real XC90
 • LEGO designers converted the CAD drawings using their patented LEGOizer software to create the brick design
 • It took three weeks for the team of three LEGO designers to create the brick XC90 computer model and drawings
 • A team averaging five LEGO Master Model Builders built the brick XC90 in 10 weeks
 • The Volvo XC90 was built one brick at a time using standard LEGO modelling bricks; no other components were used, apart from the chassis, wheels and tires