Vi ställer ut Pehr G Gyllenhammars tjänstebilar

Volvo Museum exhibit Pehr G Gyllenhammar’s cars (English version below)

Tre av Pehr G Gyllenhammars personliga tjänstebilar ställs nu för första gången ut tillsammans.

Lackerade i samma röda färg och med specialtillverkad röd inredning speglar bilarna personligheten hos en av Sveriges främsta industriledare.

Pehr G Gyllenhammar ledde Volvo – som VD, koncernchef och styrelseordförande – under drygt 20 år, från 1971 till 1993.

Ingen annan person i modern svensk industrihistoria kan, när det gäller makt, karisma och inflytande på samhällsutvecklingen, konkurrera med honom.

Under 70- och 80-talen körde Pehr G Gyllenhammar själv dagligen mellan hemmet och arbetsplatsen på Volvo.

Och om dagens industriledare ofta väljer att hålla en låg profil, ofta av säkerhetsskäl, var det inget för Gyllenhammar. Hans specialbyggda tjänstebilar var från slutet av 70-talet och en bra bit in på 80-talet lackerade i en intensivt signalröd färg som inte fanns på några andra Volvobilar.

– Jag ville ha en färg som var fräck, utmanande och hade nerv, säger Pehr G Gyllenhammar.

Även inredningarna går i rött och specialtillverkades av Volvo Personvagnars eget sadelmakeri i Torslanda.

Den röda färgen gick också igen i den påse med geléhallon från Webes som alltid fanns placerad i förardörrens ficka!

De tre bilar som nu ställs ut på Volvo Museum är:

244 Turbo från 1979. I den här bilen var även motorn specialbeställd eftersom det var först ett år senare, hösten 1980, som 240-serien skulle komma med turboladdad motor i form av B21ET. Effekten var 155 hk vilket gav bilen en acceleration 0-100 km/h på cirka 9 sekunder och en toppfart på 195 km/h.

Inredningen är i rött plyschtyg och har detaljer som t ex röda inlägg i växelspaksknoppen. En turbotrycksmätare är monterad rakt in i övre delen av instrumentpanelen , eftersom det ännu inte fanns någon produktionskonsoll framtagen. En tidstypisk Ericsson-telefon utgör kronan på verket.

262 Coupé från 1981. 262 C var Volvos mest spektakulära modell i under åren 1977 till 1981 och tillverkades bara i 6 622 exemplar. Den var designad av Bertone i Italien, som också byggde bilen åt Volvo. De exklusiva träinläggningarna är i Pehr G Gyllenhammars bil kombinerade med sätenas röda, veckade läder.

Under huven sitter inte den V6-motor som var original i Volvo 260-modeller, utan återigen den -4-cylindriga turbon som han uppenbarligen fäst sig vid från sin 244. I 262:an är den dock uppgraderad med högre kompression, kamaxel med L-profil, laddluftkylare och ett modifierat avgassystem. Totalt utvecklar motorn 180 hk.

780 från 1985. Detta år fyllde Pehr G Gyllenhammar 50 år och på födelsedagen 28 april fick han av företaget det årets stora Volvonyhet – 780. Den hade presenterats bara några veckor tidigare på bilmässan i Geneve. Återigen var det italienska Carozzeria Bertone som fått förtroendet att ta fram en flaggskeppsmodell till Volvo.

Inredningen följde det tidigare mönstret med rött läder, likaså motorn.  Fortfarande fyra cylindrar, men nu var det den nya fulltrycksturbon B230 FT med 165 hk som satt i Gyllenhammars bil, två år innan motorn kom ut på den svenska marknaden.

— English version —

Three of Pehr G Gyllenhammar’s own official cars are now on display together for the first time.

All painted in the same colour red and featuring a custom-made red interior, the cars reflect the personality of one of Sweden’s foremost industry leaders.

Pehr G Gyllenhammar led Volvo as its President, CEO, and Chairman for over 20 years from 1971 until 1993.

When it comes to power, charisma, and influence on the development of Swedish society, no other individual in modern Swedish industrial history even comes close.

In the 1970s and 1980s, Pehr G Gyllenhammar drove himself to work at Volvo from his home every day.

The low profile that many of today’s industrial leaders seek to maintain, often for security reasons, was of no interest to Gyllenhammar. In the late 1970s and for much of the 1980s, his custom-built official cars were painted in a bright red not seen on any other Volvo vehicle.

“I wanted a colour that was cheeky, provocative, and that had nerve,” says Pehr G Gyllenhammar.

Even the interiors are red and were custom made by Volvo Cars’ own saddlery in Torslanda.

This red colour was also mirrored in the bag of jelly raspberries from Webes, which could always be found in the driver’s door compartment!

The three cars displayed at Volvo Museum are:

244 Turbo from 1979. This car’s engine was also specially ordered as it would not be until a year later, in the autumn of 1980, that the 240 Series would come with a turbocharged engine in the form of the B21ET. Its 155hp output enabled the car to go from 0-100 km/h in about 9 seconds with a top speed of 195 km/h.

The red, plush fabric interior also features details such as a hint of red on the knob of the gear stick. A turbo pressure gauge is fitted directly to the upper section of the instrument panel as no production console had yet been developed. A typical Ericsson telephone of the time represents the crowning glory.

262 Coupé from 1981. The 262 C was Volvo’s most spectacular model from 1977 to 1981 with only 6,622 examples produced. It was designed by Bertone in Italy, who also built the car for Volvo. The exclusive wood detailing of Pehr G Gyllenhammar’s car is combined with the red, pleated leather of the seats.

The original V6 engine of Volvo’s 260 Series does not feature under the bonnet of this particular model, rather the four-cylinder turbo that he clearly became attached to in his 244. Nevertheless, the 262 was upgraded to include higher compression, an L-shaped camshaft, intercooler, and a modified exhaust system. The engine has a total output of 180hp.

780 from 1985. On 28 April of that year Pehr G Gyllenhammar celebrated his 50th birthday. To mark the occasion, the company presented him with Volvo’s biggest launch of the year – the 780. It had been announced only a few weeks earlier at the Geneva Motor Show. Once again, it was the Italian designer Carozzeria Bertone who was entrusted to develop Volvo’s flagship model.

Both the engine and the red leather interior followed previous trends.  Despite still being four cylinders, the engine in Gyllenhammar’s car featured the new full pressure turbo B230 FT engine with a 165hp output, two years before its release on the Swedish market.

The cars are now part of Volvo Museum’s collections.